Η σχεδιαστική αποτύπωση αποτελεί μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Τι είναι αυτό που σε γοητεύει στη συγκεκριμένη διαδικασία;

Αυτό που με γοητεύει είναι όλα τα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση των ιδεών μου στην κατασκευή ενός ρούχου.Η ιδέα,ο σχεδιασμός,η πορεία του κάθε είδους είναι ο χώρος όπου μπορώ να εκφραστώ και μέσω της δημιουργικότητας να βλέπω το τελικό προϊόν.